اسلام پیام آور صلح و دوستی

کتاب "اسلام پیام آور صلح و دوستی"برداشت هایی از دیدگاه اسلام در خصوص صلح با اشاره ای به اسناد حقوق بین الملل که به قلم دکتر سید فضل الله موسوی و به همت سازمان بسیج حقوق دانان، مجمع جهانی صلح اسلامی، موزه صلح تهران و انتشارات خرسندی تدوین گردیده و به چاپ رسیده است.

این کتاب در ۲۱۳ صفحه و در چهارده گفتار شامل: ۱- صلح در لغت و فقه و حقوق ایران ۲- مفهوم صلح در اسلام۳- صلح یکی از اهداف مهم اسلام، ادیان الهی و پیامبران ۴- اهمیت صلح ۵- آثار و فواید برقراری صلح ۶- آغازگری در صلح به عنوان یک ارزش برتر ۷- ابراز و اظهار صلح نسبت به چه کسانی ۸- صلح اصل و جنگ استثنا ۹- جنگ ۱۰- مقررات حاکم بر جنگ ۱۱- قلمرو اجرای صلح ۱۲- صلح عادلانه ۱۳- برقراری صلح واقعی در آخرالزمان ۱۴- مفهوم صلح از منظر حقوق بین الملل و اسناد مربوط، به نگارش درآمده و در بهار ۱۳۹۴ در تعداد ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۱۴۰۰۰ تومان منتشر شده است.

در بخشی از کتاب می خوانید:

موضوع صلح و جنگ دو مقوله ای است که از ابتدای تاریخ در کنار هم بوده اند. همچنان که صلح جنبه فردی و جمعی دارد،جنگ و نزاع نیز چنین بوده و از گستره فردی تا جمعی از افراد تا بین کشور ها و در سطح بین الملل انجام پذیر بوده است. بین هابیل و قابیل، دو برادر، در ابتدای تاریخ صلح برقرار بوده و سپس نزاع از سوی قابیل صورت گرفت و او برادر خویش هابیل را کشت.این صلح و جنگ همچنان در تاریخ ادامه دارد. ماهیت انسان ها به گونه ای است که اگر تحت تربیت الهی و پیامبران توحیدی قرار نگیرند، هر چند که فطرت انسان ها در ابتدا پاک و در جهت خوبی ها، عدالت، صلح و تمتم مظاهر زیبایی می باشد، به انحراف کشیده شده و مسیر خود انسان و تاریخ را منحرف می کند.

گفتنی است علاقه مندان می توانند جهت خریداری این محصول با شماره ۸۸۳۴۱۷۶۱ معاونت روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان تماس حاصل نمایند.

 

دسته بندی محصول: