میزان رضایت مندی شما از سایت بسیج حقوقدانان استان گلستان چقدر می باشد؟

عالی
۲۵% (۳ نظرسنجی)
خوب
۱۷% (۲ نظرسنجی)
متوسط
۸% (۱ نظرسنجی)
ضعیف
۵۰% (۶ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۲