میزان رضایت مندی شما از سایت بسیج حقوقدانان استان گلستان چقدر می باشد؟

عالی
۳۵% (۶ نظرسنجی)
خوب
۱۸% (۳ نظرسنجی)
متوسط
۶% (۱ نظرسنجی)
ضعیف
۴۱% (۷ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۷