میزان رضایت مندی شما از سایت بسیج حقوقدانان استان گلستان چقدر می باشد؟

عالی
۳۶% (۵ نظرسنجی)
خوب
۱۴% (۲ نظرسنجی)
متوسط
۷% (۱ نظرسنجی)
ضعیف
۴۳% (۶ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۴