میزان رضایت مندی شما از سایت بسیج حقوقدانان استان گلستان چقدر می باشد؟

عالی
۳۳% (۵ نظرسنجی)
خوب
۲۰% (۳ نظرسنجی)
متوسط
۷% (۱ نظرسنجی)
ضعیف
۴۰% (۶ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۵