میزان رضایت مندی شما از سایت بسیج حقوقدانان استان گلستان چقدر می باشد؟

عالی
۳۱% (۴ نظرسنجی)
خوب
۱۵% (۲ نظرسنجی)
متوسط
۸% (۱ نظرسنجی)
ضعیف
۴۶% (۶ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۳